PROFILE

矢野晴美(感染症科医)

矢野晴美(感染症科医)

経歴

経歴

1993年
岡山大学医学部 卒業
2001年 岡山大学大学院 医学研究科博士課程卒業(医学博士)
2003~
2004年
南イリノイ大学医学部 感染症科 アシスタントプロフェッサー
2005年 自治医科大学  臨床感染症センター 講師
2006年 自治医科大学  臨床感染症センター 准教授
現職 自治医科大学付属病院 臨床感染症センター 感染症科 准教授

MENU